Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 89 komentarzy

Masoneria przeciwko Polsce

Stanisław Krajski - Masoneria rytu francuskiego zaktywizowała się w Polsce w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że wzorem włoskiej loży P2 sięga w naszym kraju po władzę. Będę śledził jej kroki.

Czy to jest doktryna masonerii polskiej rytu francuskiego?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W Centrum Medycyny Biologicznej „leczyło” się wielu znanych biznesmenów, polityków, oficerów służb, aktorów, dziennikarzy, producentów telewizyjnych. Lista „pacjentów”-VIP-ów Rybickiego jest teraz własnością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Są to fragmenty rozdziału X książki pt. „Masoneria polska 2012”.

 

Na Onecie czytamy: „Latkowski pisze, że w Centrum Medycyny Biologicznej leczyło się wielu znanych biznesmenów, polityków, oficerów służb, aktorów, dziennikarzy, producentów telewizyjnych. Lista pacjentów-VIP-ów Rybickiego jest teraz własnością Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która w ubiegłym roku dokonała rewizji i przejęła dane, jakie znajdowały się w posiadaniu CMB”[1].

W tym samym materiale czytamy: Doktor Władysław Rybicki, na wieść o tym, co dzieje się wokół jego osoby, pozostał u żony, znanej prawniczki, w Moskwie, i nie wraca do Polski – pisze na swoim blogu dziennikarz śledczy Sylwester Latkowski”[2].

Z innego materiału dowiadujemy się: „Co zrobił doktor Rybicki po wybuchu afery gruntowej? Wyjechał z kraju. Z moich informacji wynikało, że ABW wysłała po niego swoich ludzi do Rosji. Nie znaleziono go tam, gdyż lekarz udał się do Hiszpanii. Nie ma z nim żadnego kontaktu. Każdego, kto by chciał z nim porozmawiać o tym, co wydarzyło się w 2007 r., jego ludzie odsyłali do publikacji i odkryć naukowca. (...) Dlaczego doktor opuścił Polskę po aferze gruntowej i nie wrócił do kraju?”[3].

Z informacji uzyskanych przez „Gazetę Polską” wynika, że polskie „służby specjalne” rejestrowały rozmowy telefoniczne prowadzone regularnie, często każdego dnia, przez Rybickiego z Januszem Kaczmarkiem i Ryszardem Krauzem. W ich trakcie Rybicki mówił „Numery na dziś to….i tu padał ciąg cyfr”[4].

Sam Kaczmarek tak opowiada o swoich rozmowach z Rybickim: „Jak nas podsłuchiwano z tym Władkiem, to za przeproszeniem, jakby rozmawiało dwóch nawiedzonych. Ja na przykład Władka pytam: co przestrzeń mówi, czy z tym LiD-em (Lewica i Demokraci – przyp. aut.) to w ogóle wchodzić w grę? A on mówi: jeżeli chodzi o przestrzeń, to nie zrażaj do siebie LiD-u, ale nie wiąż się z nimi”[5].

Warto tu przytoczyć jeszcze jeden fragmentt materiału autorstwa Gargas: "Co więcej, podczas prac sejmowej komisji ds. domniemanych nacisków wyszło na jaw, że w Centrum Medycyny Biologicznej w Gdyni w charakterze specjalistki ds. marketingu pracowała żona Janusza Kaczmarka, Honorata. To właśnie z jej zeznań wynika, że równie częstym co Krauze gościem w Centrum był minister Janusz Kaczmarek: przez pięć dni w tygodniu korzystał z Centrum Medycyny Biologicznej w Warszawie, natomiast dwa dni w tygodniu, w sobotę i niedzielę, miał korzystać – wraz z żoną – z zabiegów w Gdyni. Honorata Kaczmarek widywała Ryszarda Krauzego w gabinecie, w którym pracowała. Do tego gabinetu przychodził także jej mąż”[6].

Kim jest w istocie Rybicki? Na czym polegają jego kuracje? Jaką doktrynę głosi? Łatwo się domyśleć, że przypomina to jedną z wersji New Age? Czy nie jest to przypadkiem doktryna polskiej (i rosyjskiej) masonerii rytu francuskiego?

 

1.  Kim jest Władysław S. Rybicki?

 

Na jego głównej stronie internetowej pt. „Twoja wizja” czytamy: „Władysław Stanisław Rybicki – doktor nauk medycznych, dr nauk psychologicznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi 1977. Doktor medycyny i doktor psychologii. Badacz i znawca medycyny starożytnej i większości nurtów medycyny alternatywnej. Gerontolog, ekolog i biblista. Autor wielu nowych metod leczenia i rewitalizacji. Prekursor nowej syntezy medycyny, biologii, fizyki i psychologii. Twórca Nowoczesnej Medycyny Biologicznej realizującej tę nową syntezą w ramach Centrum Medycyny Biologicznej VIP DOSTROJENIE”[7].

Dziennikarze ustalili, że „na kilka lat przed aferą przeciekową, stracił uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza”[8].

Na jednym z blogów ktoś zwraca uwagę na to, że nie ma go w bazie „Ludzie nauki”, a zatem nie obronił w Polsce żadnego doktoratu.

Rybicki prezentuje obok swojej notki biograficznej swoje „medyczne przesłanie”. Oto ono: „Dr Rybicki dzięki odkrytemu przez siebie prawu rezonansu równoległych zjawisk stworzył nową metodę badawczą w nauce – metodę energoinformacyjnej syntezy równoległych zjawisk. Zastosowanie tej metody równolegle w stosunku do struktury czasu i przestrzeni oraz struktury anatomii człowieka doprowadziło do odkrycia zasad dostrojenia człowieka do Praw Czasu i Przestrzeni rządzących ludzkim życiem, zdrowiem i rozwojem. Następnym krokiem było stworzenie Technologii Rezonansowych Warunków Sprzyjających Dostrojeniu do Praw Czasu i Przestrzeni. Z kolei wieloletnia już praktyka stosowania ich w medycynie potwierdziła i dalej potwierdza swoją skutecznością uniwersalną prawdę Filozofii i Technologii Dostrojenia do Praw Czasu i Przestrzeni. Ich zaistnienie stworzyło fundament pod uniwersalną kosmiczną medycynę, psychologię i filozofię, a tym samym odkryło NOWE PERSPEKTYWY DLA LUDZKOŚCI”[9].

 

2.  Doktryna Rybickiego

 

Rybicki przedstawia się też jako organizator elitarnego forum naukowców – Międzynarodowego Instytutu Ekologii Człowieka (Miecz-a) i Światowego Uniwersytetu Nowej Cywilizacji[10].

Jako właśnie reprezentant „nowej cywilizacji” prezentuje na stronie głównej swojego portalu tekst programowy pt. „Przesłanie słowiańsko-hebrajskiej historii”.

Program ten można krótko streścić w ten sposób: braterstwo, pokój i przyjaźń dadzą światu tylko Słowianie pod przewodnictwem Rosjan i we współpracy z Żydami, gdy się odpowiednio „dostroją”, a następnie „dostroją” całą ludzkość.

A oto rozwinięcie tej koncepcji.

Mamy dwa mózgi. „Lewy jest władcą świadomości, prawy jest władcą podświadomości. Ideałem jest harmonia między tymi dwoma mózgami i ich ego”. Gdy nie ma tej harmonii pojawiają się wojny, nieprawość, dewiacje.

Jak osiągnąć taką harmonię?

Pierwsza rada Rybickiego: „medytacją, relaksacją, wizualizacją, modlitwą itd., itp.”. Sam Wschód, jak mówi Rybicki, wypracował 112 takich metod. Każdy z nich „wymaga jednak odpowiednich warunków, czasu i determinacji”.

Dla naszej cywilizacji najlepsza i najszybsza jest „dobroczynna technologia dostrajania”, którą zainicjowały „Czas i Przestrzeń”.

„Super Ekspress” twierdzi jednak w 2004 r., że „opracowane przez niego metody psychologiczne wykorzystywane są w Rosji przez wojsko i tajne służby”[11].

Rybicki  w sposób wyraźny wkracza w obszar masońskiej kabały, o której pisałem w prawie wszystkich swoich książkach o masonerii. Przypomnijmy, że kabała to religia zbuntowanych przeciwko Chrystusowi i zarazem judaizmowi Żydów, którą przyjęli wszyscy masoni. Jest to, jak oni mówią, „prareligia”, „jedyna prawdziwa religia”, która została zaszyfrowana w teście Biblii. Ostatecznym dogmatem tej religii jest twierdzenie, że to wybrani ludzie zostaną bogami i będą mogli być Panami i Prawodawcami świata. Rozumienie tej boskości wybrańców może być różne. „Szkoci” rozumieją ją dosłownie. A jak rozumieją ją „francuzi”, którzy przyznają się przecież do ateizmu, pozytywizmu, głoszą ideę ziemskiego postępu, utożsamiając się często z lewicą czy wprost z marksizmem?.[12]

Rybicki prezentuje tu wyraźnie jedną z wersji kabały – wersję, którą można uznać za kabałę masonerii rytu francuskiego w Polsce i w Rosji.

Pisze: „Zapamiętajmy to i przypominajmy sobie zawsze, gdy o tych liczbach będzie mowa. Wtedy bowiem rośnie nasza biologiczna-kosmiczna synchroniczność! Kiedy już jesteśmy przy temacie półkul mózgowych spróbujmy znaleźć ich biblijne odpowiedniki. Jest to niezwykle proste i oczywiste. Są to dwie zasadnicze części Biblii: Pisma Hebrajskie ( tzw. Stary Testament) jako odpowiednik lewej półkuli mózgowej i Pisma Greckie (tzw. Nowy Testament) jako odpowiednik prawej półkuli mózgowej”.

Rybicki wyciąga z tego następujący wniosek: Żydzi „rozwinęli do perfekcji sprawność logicznej lewej półkuli mózgowej”, ale ta ich logika nie jest „równoważona odpowiednio przez rozwój prawomózgowej intuicji i wrażliwości”, co „jest przyczyną ich charakterystycznego geniuszu, ich cech i ich problemów”.

Chrystus ustanowił „nowy wzorzec człowieka” – „element równoważący nadmiernie rozwiniętą logikę” – „nowy ideał, nowy standard pełnego człowieka używającego harmonijnie swoich półkul”.

Rybicki pisze: „Śmierć Jezusa jako człowieka pozostającego w doskonałym rezonansie z Prawami Czasu i Przestrzeni uczyniła z niego Chrystusa Kosmicznego. Równocześnie Jego misja i śmierć spowodowały zmianę w podświadomości wszystkich ludzi jako, że umysły podświadome są ze sobą powiązane. A jak pamiętamy podświadomość związana jest z prawą półkulą mózgową. Jednak barierę istniejącą między półkulami mózgowymi tzn. barierę między świadomością i podświadomością musi usunąć każdy osobiście”.

Następnie stwierdza: „Oczywistym jest, że pierwszymi ludźmi, którzy skorzystać mogli i powinni z misji i nauki Chrystusa byli przedstawiciele narodu izraelskiego. Od niepamiętnych czasów istniała jednak społeczność symbolizująca sobą prawą półkulę mózgową i jej cechy. To mało znana w naszej historii społeczność Słowa – Słowianie, ze swoją niezrozumiałą, mało pragmatyczną, pozornie naiwną osobowością. Była to społeczność skrajnie asymetryczna w stosunku do hebrajskiej”.

I wreszcie wyciąga ostateczne wnioski: te dwie społeczności musiały się spotkać i muszą ze sobą współdziałać.

Pisze więc: „A nieodzowne z punktu widzenia doskonalenia i dostrojenia człowieka do kosmicznego poziomu stało się współistnienie tych dwóch specyficznych i wybitnych społeczności: słowiańskiej i hebrajskiej. Mam na myśli nie tylko historyczne i terytorialne współistnienie, ale i czysto biologiczne dające w efekcie optymalny słowiańsko-hebrajski genotyp”.

Najważniejszym miejscem spotkania i współdziałania Żydów i Słowian jest, zdaniem Rybickiego, Polska.

Stwierdza: „Znaczenie tego terytorium dla Hebrajczyków a nawet jego pewne przeznaczenie wyrażone jest chociażby w nazwie Polski. Pochodzi ona od hebrajskiego słowa Polin, które oznacza tu zostań. To tu na terenie Polski dosłownie zostali liczni przedstawiciele hebrajskiego narodu z genialnie rozwiniętą lewą półkulą mózgową. To tu tworzyli nową wspólną państwowość z zamieszkującymi te tereny rdzennymi Słowianami mającymi z kolei genialnie rozwiniętą prawą półkulę mózgową. O ważności tego terytorium dla przetrwania pierwiastka hebrajskiego stanowi fakt, że do II wojny światowej ok. 60 % diaspory żydowskiej żyło w Polsce”.

Dalsze rozważania poświęca najbardziej słowiańskiemu narodowi – narodowi rosyjskiemu, który kryje w sobie wszystkie bogactwa prawej półkuli mózgowej. To w Rosji są „przedstawiciele starosłowiańskich rodów kontynuujących starodawną naukę”.

Wreszcie pisze: „Koło historii zatoczyło krąg, ale krąg na spirali, gdyż rozumiemy to na wyższym już poziomie. Zrozumienie zaś misji Chrystusa jako SYMBOLICZNEGO KRĘGOSŁUPA BOŻEGO PLANU ZBAWIENIA CZŁOWIEKA podnosi ten już słowiańsko-hebrajski temat na znacznie wyższy poziom!”.

Cóż zatem trzeba robić? Rybicki stwierdza, że 12 plemionom hebrajskim pochodzących od 12 synów Jakuba, a wyszkolonych i ukształtowanych przez Prawo Mojżeszowe odpowiada 12 rodów słowiańskich reprezentujących 12 Uniwersalnych Praw. Niestety tak hebrajskie jak i słowiańskie plemiona się rozproszyły i w większości zaginęły. Z pokoleń „izraelskich” zachowały się tylko dwa.

I tu Rybicki pisze: „Tak się ułożyło, że przedstawiciele tych 2 niezaginionych pokoleń hebrajskich osiedlili się głównie na terytoriach dwóch rodów słowiańskich: polskiego i rosyjskiego. To właśnie dlatego na tych terytoriach dokonywała się zarówno pokojowa jak i bolesna synteza tych dwóch pierwiastków: słowiańskiego i hebrajskiego. To również ta synteza odpowiedzialna jest za bolesną najczęściej historię wzajemnych polsko-rosyjskich relacji, w których zwykle aktywnie uczestniczył pierwiastek hebrajski. Pora to zrozumieć i uzdrowić!”.

I wreszcie ogłasza: „dlatego ta podsumowująca dzieje naszej cywilizacji synteza rodzi się dziś na terytorium Polski i Rosji”.

Rybicki mówi, że bierzemy teraz udział w „kosmicznym eksperymencie” z udziałem „w głównych rolach Żydów i Słowian”

Mówi: „Nie ma innego wyjścia. Nie ma również wiele czasu”.

I prezentuje wezwanie: „Niechaj zatem każdy kto czuje w sobie pierwiastek i słowiański i hebrajski (a takich jest bardzo wielu) włączy się aktywnie w proces transformacji życia na Ziemi wydając swoim życiem i swoją osobowością świadectwo potwierdzające osiągniecie Uniwersalnej Kosmicznej dojrzałości. Szczególny genotyp zobowiązuje!”.

Po raz pierwszy doktryna ta, w takim kształcie, została przedstawiona nieznanemu nam gronu osób zgromadzonych w Rybnie w 2006 r.

 

A oto spis treści książki pt. Masoneria polska 2012[1] PU,Doktor Kaczmarka i Krauzego nie wraca do Polski, w: //wiadomosci.onet.pl/kraj/doktor-kaczmarka-i-krauzego-nie-wraca-do-polski,1,3470321,wiadomosc.html

[2] Tamże.

[3] G. Wszołek, „To poszło od K”, w: //wszolek.salon24.pl/331770,to-poszlo-od-k

[4] A. Gargas, Zagadki sojuszników Leppera, Gazeta Polska (sierpień 20011), w: //wiadomosci.wp.pl/kat,38200,title,Zagadki-sojusznikow-Leppera,wid,13690687,wiadomosc.html?ticaid=1e36a&_ticrsn=3

[5] Tamże.

[6] Tamże.

[7] //www.twojawizja.pl/wladyslaw-rybicki

[8] Por. A. Gargas, Zagadki sojuszników Leppera…

[9] //www.twojawizja.pl/wladyslaw-rybicki

[10] //www.twojawizja.pl/przeslanie-slowiansko-hebrajskiej-historii

[11] //wiadomosci.wp.pl/title,Samoobrona-powiazana-z-rosyjskim-wywiadem,wid,5274892,wiadomosc.html

[12] Por. S. Krajski, Masoneria polska 1993, warszawa 1993, s. 22-29.

KOMENTARZE

 • Daily Times: "Europejska konstytucja jest martwa, ale nikt nie chce jej pogrzebać."
  Czy nie zastanawia Was dlaczego PO-PiS'dowcy jednogłośnie popierają NWO'owych kandydatów na prezydenta USA?! Skąd w ogóle wynika te ich optowanie na rzecz członków Klubu Bilderberga (tj. Romney) i ich Rządu Światowego???

  http://raj.nowyekran.pl/post/62853,od-faszyzmu-do-wolnosci-czyli-od-romneya-obamy-do-paula

  P.S. Dlatego nie ma co jedynie samego Olechowskiego i Palikota do tej pejsato-masońskiej sitwy przyporządkowywać, skoro w ich kieszeni siedzi ta cała okrągłostołowa Wiejska bez wyjątku (tam się już nikt antyunijny nie uchował, bo nawet ten spóźniony eurosceptycyzm SP jest pozorancki).
 • Jak się traci Wiarę to chwyta się pierdoletów i okultyzmu
  co za gówno!
 • @polipid 11:30:34
  Rząd światowy nie jest żadną "teorią spiskową", a niepodważalnym faktem, więc mi tu z ignorancyjną popierdułką nie wyjeżdżaj, skoro nawet w Piśmie Świętym masz jasno powiedziane, aby szatańskich wyznawców Bestii nie lekceważyć, gdyż sam AntyChryst się w dniach ostatecznych właśnie z tych masońskich szeregów ujawni światu (Apokalipsa św. Jana się kłania).
 • @RAJan 11:17:58
  Masz rację RAJan

  A co do arykułu, to nieźle mają prany mózg nasi rządzący w różnych ośrodkach. Jak widać na Polskę i Rosję jest specjalna wersja New Age, pewnie w innych panstwach w zależności od ich położenia geograficznego i zaszłości historycznych, ta wersja New Age jest nieco inna, ale wszystkie zgodnie dopasowane do planu kreatorów.

  Podłechtanie rasy słowiańskiej i wykazanie, że są uzupełnieniem rasy panów, to niezła bajeczka dla niegrzecznych dzieci. No i oczywiście manipulowanie biblią i naginanie jej treści do swoich chorych demagogii.

  Rybicki kreuje się na "naukowca", który odkrył specjalne właściwości lewej i prawej półkuli mózgu w odniesieniu do określonego genotypu. Niezła jazda. Takie rzeczy należy rozgłaśniać i wyśmiewać tych osiłków, umysłowych tandeciarzy. Wymyślił niemal nową dziedzinę wiedzy - pólkule mózgowe żydowsko-słowiańskie jako synteza doskonałości. No i jak nie walić takich drani.

  Poszperam o tym Rybickim i napiszę o nim, jeżeli znajdę coś interesującego, a przy okazji dla uzupełnienia i pełnej wiedzy czytelników dodam link do tego artykułu.
 • czyli pan "doktor" chciał "wychodować" rasę ras.
  $%$%$%@
 • @Maciej Ka 11:06:08
  musiał, gdyż się posrał dostrajając swoje jądra do żopy chazrasko-putinowskiej, czy też na owdrót- nadstawiając swoją wiekopomną żopę do członów chazarsko-putinowskich.
 • @Maciej Ka 11:14:00
  "odkrył procesy niestarzenia się"a wygląda jak stary kacapski ch***, to, że polski kontwywiad się tym ch*** interesował dziwić nie może.
 • Czy to tylko mason-okultysta-sekciarz-szarlatan?
  Mnie gość pasuje jednak i na klasycznego agenta, może wielostronnego, może "tylko" sowieckiego" czy żydowskiego.

  "Chcielibyśmy Państwa poinformować, że książka "VIP DOSTROJENIE, czyli co zbawi ludzkość nie tylko od ptasiej grypy" w wersji rosyjskiej jest już do pobrania!
  Владислав Станислав Рыбицки
  "VIP достроение или ЧТО СПАСЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ТОЛЬКО ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА"
  POBIERZ BEZPŁATNĄ PEŁNĄ WERSJĘ KSIĄŻKI"

  Polityków powinny chronić służby przed takimi przykrywkami obcych służb, masonów. Co za buce do niego chodzili i dali się wręcz kreować w swoim postępowaniu.
 • @
  "I wreszcie ogłasza: „dlatego ta podsumowująca dzieje naszej cywilizacji synteza rodzi się dziś na terytorium Polski i Rosji”.
  Rybicki mówi, że bierzemy teraz udział w „kosmicznym eksperymencie” z udziałem „w głównych rolach Żydów i Słowian”
  Mówi: „Nie ma innego wyjścia."
  ====================

  Przecież to jest w stylu Sykulskiego, kolejny geopolityk wiadomo w co nas ciągnący. Rosja jest bardzo aktywna, dziwne rzeczy wypisuje JKM, tak dziwne po Smoleńsku że dziwią je nawet jego dawniejszych zwolenników. Rosja, Rosja ponad wszystko, wszystkie rence na PO-kład.
 • wsw-wsi-gru-mossad
  "Absolwent Wydziału Lekarskiego w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi 1977."

  Bardzo się cieszę że mamy tak zacnego nowego Blogera jak Pan Krajski na NE. Zapraszam do naszej blogerskiej Konfederacji zatem.

  http://konfederacjablogerow.nowyekran.pl/post/62819,patron-konfederacji-blogerow

  Będziemy razem gonić masonów z Polski, niech idą precz, paszoł won!
 • @Marek Kajdas 15:40:00
  Panie Marku oni nas będą gonić jak kiedyś patrzyłem szukałem kto te
  stowarzyszenia u nas ,błękitne racjonalne postępowe homoseksualne sponsoruje załamałem się zawsze te same grono osób organizacji
  Nawet sam bos Soros bezpośrednio nie przez instytut Batorego( razem z bankiem Goldman Sachs wspiera jawnie homoseksualizm)
  http://www.wykop.pl/ramka/1004089/kto-finansuje-lobby-homoseksualne/

  http://www.piotrskarga.pl/ps,9203,2,0,1,I,informacje.html

  Ludzie zawsze nas będą mnieli za oszołomów cała propaganda idzie w tym kierunku.Kiedyś dałem do przeczytania Artykuł Gospodarza pewnemu człowiekowi odrazu odpowiedz nie to oszłom .Stwierdziłem
  tylko że warto najpierw przeczytać potem stwierdzić czy ktoś jest oszołom.Jak pisze o Loży Kopernik TO ODRAZU BOLSZEWIK AGENT UBEK z tym że jak kończyło nawet SB miałem 4 latka.
  Moze wygodniej ludziom nie wiedzieć łatwiej.
  Więc nas jest garsteczka.
 • @Stańczyk 19:00:12
  Trzeba więc się zebrać razem jak ta swołocz okultystów, bo rozproszeni zawsze będziemy przegrywać, od lat namawiam do zorganizowania się Suwerena, ale ciągle to nie wychodzi. Mamy małą Konfederację, zapraszam. Gdyby do nas przystawali tacy ludzie jak Autor, to wiele można zrobić. Po pierwsze czy Autor musi wydawać komercyjne książki? Nie lepiej zbierać wolne datki i książki puścić szeroko w sieć?
 • @Marek Kajdas 21:39:07
  Od pis po po od fundacji do fundacji .Jest za późno druga sprawa Prześladowanie podział w kościele zapowiadali prorokowie święci
  Gośpodarz też musi zyć z czegoś a jego książki są wmiare tanie i dobrze pisze zrozumiałym językiem dla laika i to jest u Pana Stanisława
  piękne bo może dotrzeć do szarego przecietnego człowieka .

  ps masońskie media edukacja zniszczyły całe pokolenie teraz juz w kościele dokonują spustoszenia
  http://www.youtube.com/watch?v=tmx6pBSRZOc

  Jeszcze biskupi nie wszyscy przyjmują nagrody od jaś sekt rotary
  a owce idą za Palikotem Biada wam Biskupi owce głubią wilkom zostawiają
 • @Marek Kajdas 15:40:00
  Chętnie. Przejrzałem szybko, pobieżnie teksty Konfederacji, i nie wiem jak do niej przystąpić i o co dokładnie, praktycznie chodzi.
 • @Marek Kajdas 21:39:07
  To i puszczam w sieć powoli i w końcu cała tam się znajdzie.
 • Cwiczyłam kiedyś jogę, pół roku, jakieś 20 lat temu. Traktowałam to jak gimnastykę, ale
  po jakiś czasie mój nauczyciel (Fernando Malaga-Ekwadorczyk, potomek Indian i mąż Elżbiety Dunin-Borkowskiej, krewnej mojego męża) zaproponował mi wstąpienie do organizacji o zasięgu międzynarodowym w której już znajdują się elity elit. Kiedy powiedziałam, że to masoneria ekskomunikowana przez papieży, odrzekł, ze w organizacji znajdują się biskupi, a nawet kardynałowie i że ta organizacja zawiera w sobie wszelkie wyznania i kieruje się miłością. Prostymi sposobami tłumaczyłam mu, że jeśli są dwie instytucje mające ten sam cel i nie połączyły się, któraś z nich musi zawierać wewnętrzną sprzeczność i jakiś podstępny cel, jakąś nieczystosć intencji, ale mój rozmówca twierdził, że kiedyś dojdzie do połaczenia i pewni ludzie w Kościele nad tym pracują. Zrezygnowałam wtedy z tej gimnastyki tym bardziej, że zajęcia coraz bardziej ingerowały w ducha, a efekty były coraz bardziej zadziwiające dla swiadomości. Nie byłam wtedy dobrą katoliczką, rzadko chodziłam do kościoła i nie miałam pojęcia o istnieniu rzeczywistości transcendentnej tak blisko, te ćwiczenia uświadomiły mi, ze religia to niezmierzone obszary tajemnicy. W sumie wyszło mi to na dobre, bo pchnęło mnie do przyjrzenia się chrześcijańskiej mistyce. Teraz pojmuję też wielkość Soboru II, że przewidując zawczasu te zagrożenia wydzielił z Kongregacji ds. Wiary Oficjum ds. Swiętości i skierował uwagę Kościoła na mistykę.
  Mój nauczyciel niedługo po tym pojechał do Moskwy na jakiś tajemniczy Kongres i wrócił stamtąd odmieniony, nosił się cały na biało (włącznie ze starpetkami i kurtką) na piersiach miał złoty łańcuch z medalionem na którym widniał symbol słońca. Twierdził między słowami, że pewne normy już go nie obowiazują, np. te dotyczące spraw seksu.
  Pytałam co na to jego zona, odpowiedział, że ona rozumie, iż on jest już na wyższym poziomie i nic na tym nie traci ich miłość małżeńska.
  Poglądy jakie głosił, gnoza, astrologia, półkule, ćwiczenia świadomości, itd były podobne do tych z notki.
  Obserwując net i swiat myślę, że ośrodek tego całego badziewiarstwa znajduje się w Moskwie, choć pajęczyna oplata cały świat. Ludzie którzy się tym zajmują nie mają wiele siły, z tego co widzę. To raczej nasza słabość daje im siłę i tajemnica która jest ich narzędziem.
  Nie ma jednak takiej tajemnicy, która nie mogła by być ujawniona, bo przecież oni działaja wśród ludzi. Trzeba tylko te klocki pozbierać i chwała Panu profesorowi, że to czyni.
 • Sądzę też, że Pan Opara dał się na to nabrać, bo zaczyna dzień od jogi
  razem z zoną, ponadto plecie bzdury, jak jakiś głuchy i ślepy. Oni nie zdają sobie sprawy z tego, jakie to groźne, bo oślepia umysł właśnie, pod pozorami oświecenia.
  Tego nie da się połączyć z naszą wiarą, jak niektóre słabe umysły naiwnie sądzą.
 • Link
  Nie wiem czemu link się nie pojawił coś źle zrobiłem
  Nagroda dla biskupa
  http://pl.gloria.tv/?media=248966

  Ciri
  Joga inne tam medytacje
  Pan Bóg broni swojej czci
  2Księga Królewska
  Następnie - po śmierci Achaba - zbuntował się Moab przeciw Izraelowi. 2 Ochozjasz zaś wypadł przez kratę w swej górnej komnacie w Samarii i chorował. Wysłał więc posłańców mówiąc do nich: "Idźcie, wywiadujcie się u Beelzebuba, boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej mojej choroby". 3 Lecz Anioł Pański powiedział do Eliasza z Tiszbe: "Wstań, wyjdź naprzeciw posłańców króla Samarii i powiedz im: Czyż nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie wywiadywać się u Beelzebuba, boga Ekronu? 4 Dlatego tak mówi Pan: Z łoża, do którego wszedłeś, już nie zejdziesz, ponieważ umrzesz na pewno!" I odszedł Eliasz.

  Miłego dnia
 • @Stanisław Krajski 23:15:45
  Konfederacja jest projektem prokatolickim, narodowym i patriotycznym, antymasońskim, antyNWO. Cenimy środowisko Radio Maryja. Będzie nam miło jeżeli Pan do nas przystąpi, wystarczy napisać akces w komentarzu pod blogiem Konfederacji, pod ostatnim tekstem. Można też napisać do Założycieli, czy nawet do mnie, uznamy też akces na Pana podwórku tutaj. Zatem?

  Będziemy propagować Pana teksty w sieci.

  Bardzo dobrze że Pan zaczął komentować. Dobry ruch. Będzie to docenione.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930