Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 89 komentarzy

Masoneria przeciwko Polsce

Stanisław Krajski - Masoneria rytu francuskiego zaktywizowała się w Polsce w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że wzorem włoskiej loży P2 sięga w naszym kraju po władzę. Będę śledził jej kroki.

Palikot i masoneria – odsłona pierwsza

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest to fragment rozdziału I książki „Masoneria polska 2012”. Palikot w różny sposób manifestuje swoje pozytywne relacje z masonerią. Jest też kilka faktów i tropów, które pozwalają go z nią wiązać. Oto pierwszy z nich.

Tu wystarczy wspomnieć, że poświęciłem mu sporo miejsca w książce pt. „Masoneria polska 2009” w rozdziale dotyczącym masońskiej Komisji Trójstronnej. Można tam, między innymi, przeczytać: „Obecnie czterech członków Komisji Trójstronnej posiada obywatelstwo polskie. Są to Andrzej Olechowski, który należy do jej władz naczelnych (Executive Committee) i jest zastępcą przewodniczącego regionu Europy (European Deputy Chairman), Janusz Palikot, Wanda Rapaczyńska i Jerzy Baczyński, którzy wchodzą w skład tzw. Grupy Europejskiej (European Group)”[1].

O Komisji Trójstronnej pisałem w książce „Masoneria i kryzys”: „Struktura rządu światowego staje się kompletna, gdy powstaje trzecie jego ciało, powołana na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dawida Rockefellera Komisja Trójstronna. Oficjalnie propozycję powołania Komisji Trójstronnej zgłosił Zbigniew Brzeziński na posiedzeniu Klubu Bilderberg w kwietniu 1972 r., które odbyło się w Belgii. Kształt organizacyjny przybrała 23-24 lipca 1972 r. w posiadłości Rockefellera w pobliżu Nowego Jorku. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się 23 listopada 1973 r. w Tokio. Skupia ona ok. 300 członków, z czego, z założenia, tylko jedna trzecia jest masonami (reszta to z reguły politycy, którzy poddają się woli masonów). Podczas zjazdów Komisji „uzgadnia się linie polityki, jakie powinny wdrażać poszczególne rządy”[2].

I, tak dla uzupełnienia, kilka słów o Klubie Bilderberg.

Jego organizatorem był wywodzący się z Polski wysoko postawiony w hierarchii masonerii światowej wolnomularz Józef Retinger. Do Klubu należy około czterystu osób. Przeważają masoni z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Belgii, Kanady, Włoch i Szwecji[3].

Klub Bilderberg, jak pisze Epiphanius, jest „pomostem między Europą i Stanami Zjednoczonym” oraz „uprzywilejowanym forum, na którym imperium amerykańskich Rockefellerów spotyka się z potęga europejskich Rotszyldów”[4].

Celami klubu jest ograniczenie suwerenności państw, dokonanie zjednoczenia światowej gospodarki, „powołanie do życia międzynarodowego parlamentu dla podbudowania Rządu Światowego”[5].

A oto spis treści książki:
[1] S. Krajski, Masoneria polska 2009…, s. 80-82.

[2] S. Krajski, Masoneria i kryzys, Warszawa 2010, s. 146-147; por. też: T. Marrs, Tajna władza świata. Tajne Bractwo i Magia Tysiąca Punktów Świetlnych, Tłumaczenie J. Góra, New York-Toronto (bez daty wydania), s. 30-31, 37-38; Epiphanius, Ukryta strona dziejów. Nowy Porządek Świata. Nowy Ład Ekonomiczny. Globalizm. Masoneria i tajne sekty. Tłumaczenie J. W., Komorów 2009, s. 690-691.

[3] P. Virion, Rząd światowy. Globalizm. Antykościól i Superkościół. Tłumaczenie ks. H. Czepułkowski, Komorów 1999, s. 84-85.

[4] Epiphanius, Ukryta strona dziejów…, s. 668.

[5] P. Virion, Rząd światowy…, s. 86.

KOMENTARZE

 • Doskonały artykuł
  Nareszcie ktos oprócz mnie otwiera oczy zbłąkanym owieczkom na Nowym Ekranie, którzy wojując z zapałem z Rosja, gubią prawdziwe kulisy wielkiego spisku przeciwko ludzkości wielkich oligarchów swiatowej finansjery żydowskiej
 • Antykościół w natarciu
  http://pmn.bloog.pl/id,330464311,title,Krajobraz-po-wyborach-Libertynska-zaraza-ante-portas-,index.html
 • Ciekawe czy to jest masoneria, czy wielki wschód?
  Jest to różnica. Masoneria nie przyjmuje kobiet i nie zajmuje się polityką, a wielki wschód razem z kobietami próbuje przejąć wolę narodów i zbudować lepszy komunistyczny świat.
 • Masoneria nie zwalcza kościoła, a Wielki Wschód ma za zadanie zwalczyć wiarę.
  Dlatego uważam, że to nie są Masoni tylko podróba czyli Wielki Wschód z siedziba we Francji.
 • Artykuł miodzio.
  Zaczyna nam się wyjaśniać skąd się wziął PALIKOT i skąd ma kasę.
 • @katerina404 12:05:59 ja także Ci otworzę, czytaj.
  SEZAM-operacja Niemców, NKWD i UB. Operacja "SEZAM"czyli przerabianie parchów na "polaków".Hitlerowcy z ramach germanizacji ,"Operacja Sezam", przerzucili do okupowanej Polski ze wschodu ponad 1.3 -1.6mln Niemców. W polskich archiwach są dowody na to, że większość tych dawnych kolonistów, np. wołyńskich Niemców było Żydami. Cheef der Sichercheitspolizei ud S.D. - Einwanderungszentrale Litzmanstadt (Centrala Imigracyjna), to hitlerowski urząd działający w ramach tzw. wzmacniania niemieckości na zajętych i okupowanych przez Niemców terenach Polski. Urząd ten wraz z innym urzędem – Centralą Przesiedleńczą w Poznaniu powstał w 1939 roku po to, by z jednej strony wysiedlić z terenów miedzy innymi Kraju Warty około 1.6 mln Żydów i Polaków, z drugiej zaś by "kolonizować" Polskę osobami pochodzenia żydowskiego oraz podejrzanym elementem etnicznym. Z dokumentów EZL wynika, że akceptowano nawet kryminalistów oraz prostytutki, o ile gwarantowały one "poprawność polityczną". Centrala Przesiedleńcza zajmująca się wywłaszczaniem i wysiedleniami Polaków pozostała w Poznaniu, a Imigracyjna, mieszcząca się, w Gdyni została docelowo przeniesiona do Łodzi.Centralą Imigracyjną z Berlina kierował niejaki Dukart, Sonderbeauftragter des Reischsministeriums des Innern. (specjalny pełnomocnik ministerstwa spraw wewnętrznych III Rzeszy). Bardzo często na dokumentach pojawia się też nazwisko Tschernitzky.Pierwotnie urząd ten miał wychwycić osoby narodowości niemieckiej oraz osoby pochodzenia niemieckiego na terenach na wschód od Polski lub na wschodnich rubieżach II RP, terenach przypadłych ZSRR, Galicji, Polesiu, Wołyniu, przywieść je na tereny okupowane i dość szybko zakończyć działalność. Przewidywano, że do około 1942 roku cała akcja zostania zakończona. Żyd Himmler wyznaczył nawet ramy czasowe jednakże podaż imigrantów nie miała końca. Wydał też zarządzenie,którym wzywał do ostrożności wobec osób podających się, za pochodzeniowców, wielorasowców, jak nasz her Thuzk, etc. Nieznaczna w stosunku do ogólnej liczby imigrantów stanowili też “Niemcy” z Francji i innych krajów. Szukano ich między innymi wśród dawnych emigrantów z Prus czy Śląska. Stwierdzanie narodowości odbywało się też na oświadczenie składane pod przysięgą ( Eidesstaatliche Versicherung).W efekcie działania tego urzędu "przerzut” dawnych "kolonizatorów", bo tak nazywano potocznie akcje "importu" rzekomych Niemców, trwał - uwaga - do drugiej połowy 1944 roku, przemycając do ostatniej chwili “shaskalizowanych” “Niemco - Żydów”, rozmnożonych go granic możliwości dawnych "pruskich" kolonizatorów "Nowej Rosji. Cała emigracja na wschód rozpoczęła się, pod koniec XVIII wieku. W okresie 40 lat 2 tyś populacja w rejonie południowej Ukrainy powiększyła się, 40 krotne. W tym samym czasie pomnożenie populacji na terenach obecnych Niemiec było tylko dwukrotne. Bardzo dobrze migracje pruskich Żydów pokazuje strona internetowa www.odessa3.org Ziomkostwa żydowskie mające siedziby w USA i innych krajach, szczególnie te z Bukowiny i Besarabii prowadzą bardzo zakrojoną działalność publicystyczną, ukazując w Internecie ogrom informacji dotyczących osadnictwa żydowskiego w Rosji. Już z tych stron wynika, ze osadnictwo to w absolutnej większości wywodziło się, z Polski porozbiorowej. Innym bardzo mocno dowodem, wskazaniem na taką sytuacje są akta miast, np. Aleksandrowa Łódzkiego, gdzie widać, z paszportów i dokumentów osiedleńczych, pochodzenia, etc. Bardzo zaskakującym jest to, (wynika z brzmienia znajdujących się archiwum dokumentów, regulujących pomiędzy Rzeszą a ZSRR, kwestie przesiedleń są zapisy, które mówią, iż można było zabrać jedynie jedno zdjęcie osobiste oraz osobistą metrykę. Nie dopuszczalnym było zabieranie zdjęć rodzinnych czy jakiś innych historycznych dokumentów wskazujących na innych członków rodzin. Nie wolno było też zabierać żadnych dokumentów dotyczących posiadanego mienia czy też potwierdzających posiadanie udziałów w spółkach. Niemiecką mniejszość na terenie wschodniej i południowej Europy szacowano na około na początek II wojny światowej:
  Polska – 1.2 mln, w tym Pomorze 350 tyś, Śląsk Cieszyński - 40 tyś
  Kongresówka 350 tyś, Wołyń 50 tyś, Galicja – 60 tyś, Rumunia – 300 tyś
  Siedmiogród 230 tyś,
  Besarabia - 80 tyś, Bukareszt – 100 tyś, Submar – 45 tyś
  Dobrudza- 14 tyś, Gottsee - 18 tyś, Słowacja – 150- tyś,
  Południowa Słowacja - 700 tyś, Bukowina – 450 tyś, Wojwodina – 450 tyś
  Sławonia – 70 tyś, Kroatia - 20 tyś, Słowenia – 50 tyś, Belgrad – 12 tyś
  Węgry 200 tyś., 50 tyś Budapeszt
  Zanim ruszył oficjalny przerzut osób, do Polski przybyli niezorganizowani uciekinierzy. Początek exodusu nastąpił zaraz po tym, jak okupanci podpisali z sobą umowy o przesiedleniu mniejszości niemieckich ze wschodu. Do stycznia 1940 roku do Łodzi ze wschodu pod okupacje niemiecką przyjechało 74 tyś osób, do obozów obserwacyjnych trafiło około 30 tyś osób. Samochodami przybyło 3364 osoby, końmi kolejne 3 tys. Przez granice w Przemyślu do niemieckiej strefy wpływów wjechało 2300 osób, a przez Brześć ca 2 tyś. W Hrubieszowie pojawiło się 400. Na piechotę i drogami do Łodzi zawitało 22 tyś.Kim byli ci ludzie? Dlaczego podjęli trud przesiedlenia? Profesor Leszek Olejnik, profesor UŁ, w najnowszej książce - "Zdrajcy Narodu?" pisze, iż na peronach niekiedy zdarzały się sytuacje, gdzie Żydzi uciekający na wschód napotykali Żydów jadących do niemieckiej strefy wpływów. To jeden z dowodów zewnętrznych, niezależnych od autora tego tekstu, potwierdzający to, że Żydzi ze wschodu udawali się w 1939 roku do Polski zajętej przez hitlerowskie Niemcy.Inwentaryzacja przesiedleńców na granicy zajmowały się Deutsche Kontrol und Durchschlasskomision fuer den Austausch von Fluchtlingen (Niemiecka Komisja Kontrolna ds. wymiany uchodźców)Do końca grudnia 1944 roku przywieziono do kraju Polski, następujące ilości osób:
  Estonii i Łotwy - 78 tyś., Litwy - 50 tyś., Galicji - 60 tyś., Wołynia i Podlasia - 80 tyś., Generalnej Guberni - 110 tyś, Buchenlandu - 96 tyś, Besarabii - 118 tyś Gottsche - 15 tyś, Bułgarii – 2.3 tyś , Bośni – 19 tyś., Serbia, Grecji i Słowacji – 3.4 tyś, ZSRR- 241 tyś, Francji – 20 tyś Kraje Zamorskie, jak Brazylia czy RPA 550 osób
  Cała akcja "wyszukiwania niemieckiej krwi" rozpoczęto, co jest zaskakujące na Zamojszczyźnie oraz w Chełmskiem, gdzie wyszukano około 25 tyś "Niemców". Wyraz zdziwienia wynikający z takiej sytuacji dał autor wstępu sporządzonego w 1960 r. do zespołu Einwanderungszentrale Litzmanstadt, znajdujący się, w łódzkim archiwum państwowym. Osiedleńców umieszczono między innymi w następujących powiatach:
  Altburgland - 6200, Birnbuam – 2200, Dietfurt – 5100, Eichenbruck – 7300
  Gniezno – 7500, Gostyń – 5500, Graetz – 3400, Hermannsbad – 7500
  Hohensalza – 9500, Jarocin – 11000, Kalisz – 9200, Kępno – 6100
  Konin – 12000, Kosten – 10400, Krotoszyn –8800. Kutno – 7300, Łask- 6800,
  Lentschutz –11300, Leslau – 7800, Lissa – 5700, Łódź – teren – 3400, Mogilno
  – 7800, Oborniki – 4000, Ostrów Wielk. – 5300, Poznań – teren 4000, Rawicz –
  5000, Santer – 5100, Schernikau – 2000, Sieradz – 4000, Śrem – 3800, Środa –
  5400, Walenrode – 2600, Turek – 10800, Wartbrucken –5800, Wieluń – 11200
  Wollstain – 2500, Wreschen – 4200
  Wg tajnych sprawozdań wysyłanych przez starostwo konińskie do urzędu wojewódzkiego w Poznaniu wynika, ze jeszcze w 1951 roku na terenie powiatu znajdowało się około 5 tyś niewysiedlonych wołyńskich Niemców.W elektronicznych bazach archiwalnych, prowadzonych przez Archiwa Państwowe, osiągalnych z poziomu Internetu, w bazach IZA oraz ELA widać wskazana na jednostki archiwalne pokazujące , że polskie władze masowo i systematycznie poszukiwały poprzez starostwa osób przywiezionych przez Niemców i osiedlonych w Polsce, podobnie szukała, osób przybyłych nielegalnie w okresie międzywojennym ze wschodu, byłych obywateli ZSRR, stacjonująca w Polsce Armia Radziecka.Cała masa takich ludzi odnajdowała się np. w prawie każdej gminie województwa świętokrzyskiego. Odnalezione osoby wywożono na Ziemie Zachodnie. W tajnych zaleceniach dla starostów wydawanych przez MAP, zakazywano umieszczania na listach np. Wołyńskich Niemców, zwracano uwagę na to, że tym ludziom należy zostawić możliwość uzyskania polskiego obywatelstwa.Dlaczego, skąd u władz PRL takie zainteresowanie dawnymi kolonizatorami niemieckimi (polecam wnikliwą analizę bazy ELA oraz IZA, bowiem jest ona zarazem interesującym wskazaniem na źródła dotyczące Żydostwa w Polsce.Skąd ta tożsamość... z jednej strony szukanie Niemców po 194 5 roku z drugiej w tej samej bazie , a z drugiej strony przede wszystkim... dzieje żydowskie).W 1946 roku Urząd miejski w Łodzi chciał deportować bałtycką Niemkę. W czasie procedury zmierzającej do przekazania jej do wojskowym władzom radzieckim okazało się, że nie jest ona Niemką, a Żydówką przerzuconą przez Einwanderungszentrale do Polski i prowadzoną w ewidencji okupacyjnej jako przesiedlony ze wschodu Niemiec,jakoś w Auschwitz nie wylądowała jak i ta reszta licząca ok.1.5 mln Żydo Niemców. Takich przypadków można było zanotować znacznie więcej.Dokładną analizę losu tych ludzi utrudnia zniszczenie znacznej ilości zasobów archiwalnych dotyczących kwestii obywatelstwa. W Łodzi zniszczono zespół zarówno przedwojennego starostwa grodzkiego, jak całość materiałów tego rodzaju za lata 1945 do 1950. W sprawach zniszczeń archiwaliów zostaje do skierowane zawiadomienia do IPN o zbrodnie komunistyczne. W Gorzowie Wielkopolskim miał miejsce przypadek, o którym Starosta meldował zarówno UW w Poznaniu jak również UB, wynikało, ze stwierdza on w stosunku do 50 % decyzji ujętych w rejestrze stwierdzenia obywatelstwa, zaginiecie dokumentacji źródłowej, a w stosunku do drugiej… naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji. Dziś w bazie SEZAM prowadzonej przez archiwa państwowe, w inwentarzu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu bez problemu można odszukać informacje mówiącą o tym, ze nie zachowała się żadna dokumentacja tego rodzaju dotycząca Gorzowa Wielkopolskiego. Jeżeli do tego dołożyć takie same zniszczenia zasobów Państwowego Urzędu Repatriacyjnego, zajmującego się, repatriacją Niemców i Żydów na Zachód Europy, zresztą działającego prawie zawsze pod klauzulą ściśle tajne, to mamy taka wiedzę jaka mamy. Do zbadania pozostają w tym zakresie jeszcze archiwa Szczecina, Dolnego Śląska oraz Pomorza. Z posiadanych przez autora tajnych dokumentów Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wynika, że aby uzyskać obywatelstwo, nie było nawet koniecznym składanie pisemnego wniosku. Dokumenty te zostaną umieszczone na tej stronie po ich zeskanowaniu do PDF. Aby wyrobić sobie pogląd na temat, kim mogły być osoby przywożone przez Einwanderungszentrale z Galicji, odsyłam do inwentarza dotyczącego jedynie 700 osób, tzw. SONDERZUG LEMBERG.Z około ponad 1.2 - 1.5 mln osób na zachód wyjechało około 400 tyś osób, reszta "rozpłynęła" się, wśród Polaków pod nadanymi im polskimi nazwiskami, no i zakonspirowana rozmnażała się, teraz do władzy dochodzi ich pomiot. O takiej liczbie mówią zarówno archiwalia niemieckie jak i amerykańskie. Zaskakujące jest też to, że kiedy USA nie chciało wpuszczać żadnych Żydów, prócz tych majętnych, tych akurat przyjmowano, jak i ich jeńca wziętego na zachodnim froncie, żołnierza SS z Dachau, Żydo Niemca niejakiego Leibę Khone,ojca Wałęsy(nadane tej rodzinie urzędowo przez UB),którego wychowywał pozostały w Polsce jego brat, któremu słał pomoc materialną na wychowanie i naukę syna,z resztą swych dzieci,a potem łożył pomoc swym licznym wnukom i dzieciom swego brata. Stąd takie entuzjastyczne przyjmowanie Wałęsy w USA w środowisku żydowskim, przecież to ich brat w wierze choć oficjalnie przechrzta.To samo było w Izraelu.Dlatego żydzi z jewro kołchozu II wybrali go na swego mędrca,a może i błazna, zależy to z, której strony na to patrzymy, od punktu widzenia. Całość dokumentach związanej z Volkslistą oraz z Einwanderungszentrale w 1945 roku wywieźli do USA Amerykanie. Część zdobytych archiwów posiadła GRU, KGB, wymieniali się, potem z Amerykanami. Jest oczywistym, że dziś USA jest świetnie zorientowane, kto jest w obecnym polskim Sejmie Volksdeutschem i bynajmniej nie chodzi tu o fakt podpisania czy przyjęcia przez przodków obywatelstwa III Rzeszy, a fakt uważania samych siebie za Niemców ludowych czy też za osoby pochodzenia niemieckiego. Żeby można było zostać przez III Rzeszy uznanym za Niemca, samemu trzeba było się za takiego uważać. Jako miarę niemieckości brano pod uwagę, wyznanie, język, nazwisko oraz imię. Co stało się z reszta przemyconych do polski dawnych kolonizatorów, kim jest poseł Alfred Budner i jego córka, Margaret, obecna senator RP, pochodzący z Konina., Arnold Masin, Joachim Brudzyński, Hoffman oraz inni o niemiecko brzmiących nazwiskach, szczególnie w PO a po części i w PiS? Jako przykład osób z Łodzi, które podpisały Volkslistę, podaje następujące nazwiska: Belka, Korn, Bucholz, Bogusz, Cymerman, Szpilman, Dorn, Długosz (również w Kielcach), Jagiełło, Dyków, Grudziński, Grabowski, Gąsiorowski, Hertel, Izrael Dawid, Śmietana, Śledź, Tuszyński Urban, Wachowski, Wysocki, Wojciechowski, Zieliński, Zalewski, Żakowski, Zagórski Zawieja, Jakubowski, Jasinski, Jedrzejczak, Janiszewski, Jakubowski, Król, Kalisz, Kozłowski, Labuda (również na terenie Gdańska), Mikołajewska, Mader, Ogórek, Pol, Polański, Przygoda, Petrzold, Pienkowski, Przybylski Pusz,, Raczyńska, Rutkowski, Bauc, Kwiatkowski, Ławniczak, Marszałek, Michalska, Podolska, Sierakowski, Serwatka, Suchodolski, Woźniak, Wolski, Rode, Lewandowski, Berlin, Bartoszewski, Zych,
  Czarnecki,Gawroński, Książek, Nalepa, Naetzel, Ratajczak.Z dowodów znajdujących się, w AP w Łodzi, dotyczących Volkslisty (163 mb), do których dotarł autor, jasno wynika, że Polaków przyjmowano jedynie na tzw. listę "Laistungspole" ale były to sporadyczne przypadki, natomiast w/w osoby przyjmowały przeważnie II, III i raczej rzadko IV grupę Volkslisty.Teraz wiadomo co stało się, z tymi żydami z niby holokaustu,z 6 mln. zrobiło się,nagle nie cały milion,a będzie tego jeszcze mniej,po otwarciu wszystkich archiwów, zobaczycie jak żydo bolszewicka władza tzw. ludowa, nadawała im tym żydo niemcom polskie obywatelstwa i w jakiej ilości, by wtapiali się, wśród Polaków, co teraz skutkuje ich rządami nad głupimi,otumanionymi, odmóżdżonymi przez żydowskie i żydo niemieckie media i prasę. Może i są wśród nich i uczciwi Żydzi, już spolonizowani lecz to mała grupka, co do reszty nie mam wątpliwości, że są wrogami Polski z wielorasowcem żydo niemcem tw. SB ps."Oskar" Thuzkiem, wnukiem esesmana i wehrmachtowca, synem wiejskiego złodzieja i bandziora, agenta Gestapo z wiszącym na nim wyrokiem śmierci wydanym przez Gryfa Pomorskiego, za donoszenie Gestapo na Polaków i Kaszubów, lecz szkoda, że nie wykonanym, dlatego ryży nienawidzi żołnierzy z tej organizacji na Pomorzu, podległej AK, nazywa ich karłami reakcji do dzisiaj, a po wojnie NKWD, UB,SB,występującego jako prześladowany przez Niemców żyd i jego żydo niemiecką złodziejską kamarylą, patrzcie na ich "słowiańskie" rysy twarzy i czysto "polskie" nazwiska. Polacy obudźcie się, bo na długie lata lub na zawsze zostaniecie ich niewolnikami.To wszystko znajdziecie w po części dostępnych, archiwach Wehrmachtu - Bundesarchives, BND, STASI, CIA, GRU KGB - obecnie FSB, IW, WSW, WSI i obecnych służb.Mając jego dossier, rodziny, i innych, ich rodzin mają wszystkich na swej krótkiej smyczy, nasi z WSI, generał KGB Putin i tante babo - chłop i agentka STASI/KGB tw. Erika Angela Merkel z tw. Larve czyli Gauckiem, i nie tylko, dlatego Polski już praktycznie niema. Jak na razie prawdy w internecie nie da się, ocenzurować i to żydo bolszewię, jewro - pejsatych boli najbardziej. Jedyna nadzieja w Opatrzności, że za Jej działaniem te śmiecie, lewactwo, PO, Thuzk ze swą zbrodniczą i złodziejską kamarylą POpłynie z wodami rzek.
 • Daily Times: "Europejska konstytucja jest martwa, ale nikt nie chce jej pogrzebać."
  Czy nie zastanawia Was dlaczego PO-PiS'dowcy jednogłośnie popierają NWO'owych kandydatów na prezydenta USA?! Skąd w ogóle wynika te ich optowanie na rzecz członków Klubu Bilderberga (tj. Romney) i ich Rządu Światowego???

  http://raj.nowyekran.pl/post/62853,od-faszyzmu-do-wolnosci-czyli-od-romneya-obamy-do-paula
 • politycy nie biorą się znikąd
  Są nam zrzucani, kreowani i jeżeli nie są to masoni, ich słudzy... to zwykle podchodzą pod inne lobbies, np twarde agentury poszczególnych państw. Uważać trzeba na zaklinaczy tłumów jak Palikot. Zapewne będzie prezydentem Polski, a przynajmniej wicepremierem jak kiedyś Lepper, a później może skończy tak samo... jak zrobi swoje...

  Jakim trzeba być baranem żeby głosować na Palikotów, na Olechowskiego, czy panującego nam niestety bula, tóskuf. Niepojęte, nie zawsze musi być w tym przecież jakiś interes, korzyść. Musi być powszechne zmanipulowanie.

  Także uważałem zawsze Palikota za masona i jak zgrabnie nawet katolików zwodził... ten OZON.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ozon_(tygodnik)

  =============
  Pierwszym redaktorem naczelnym był Dariusz Rosiak, funkcje jego zastępców pełnili Szymon Hołownia i Anna Moczulska. Wśród autorów piszących do tygodnika znaleźli się m.in. Paweł Althamer, Filip Bajon, Ryszard Bugaj, Andrzej Leder, Tomasz Lis, Daniel Odija, Agata Passent, Piotr Siemion, Sławomir Sierakowski, Piotr Skwieciński, Dawid Muszyński, Olaf Szewczyk.
  W ciągu pierwszych trzech miesięcy pismo nie osiągnęło planowanej sprzedaży (60 tys. zamiast 150 tys. egzemplarzy) oraz wpływów z reklam.

  Zmiana profilu
  W lipcu 2005 właściciele tygodnika podjęli decyzję o zmianie redaktora naczelnego, którym został Grzegorz Górny, dotychczasowy redaktor naczelny "Frondy". Dotychczasowych wicenaczelnych zastąpili Robert Tekieli, niegdyś twórca "brulionu" i Tomasz P. Terlikowski, który w lutym 2006 roku zrezygnował z funkcji; jego miejsce zajął wówczas Rafał Geremek, który wcześniej pracował m.in. we "Wprost".
  Profil tygodnika zmienił się z liberalnego na konserwatywny. Publikowano w nim wiele artykułów krytycznych wobec takich zjawisk, jak aborcja, eutanazja i homoseksualizm, oceniając je zgodnie ze społecznym nauczaniem Kościoła.
  Do najważniejszych publicystów tygodnika należeli: Jadwiga Staniszkis, Tomasz Żukowski, Piotr Semka, Wojciech Wencel, Bogusław Chrabota.

  W różnych okresach związani z "Ozonem" byli m.in. dziennikarze: Łukasz Bąk, Grzegorz Brzozowicz, Dorota Bernhardt-Kowalska (szefowa działu społecznego), Wiesław Chełminiak (szef dz. kultura), Grzegorz Czyż, Wojciech Duda-Dudkiewicz, Jolanta Fudala (szefowa dz. gospodarczego), Maciej Gajek, Anita Gargas, Maja Gawrońska, Piotr Gociek (szef dz. wydarzenia i historia, potem szef projektów specjalnych), Marcin Grudzień, Iwona Konarska, Dariusz Koźlenko, Tomasz Krzyżak, Joanna Lichocka, Andrzej Łomanowski, Luiza Łuniewska, Bogusław Mazur (szef dz. krajowego), Jakub Mielnik (szef dz. świat), Paweł Paliwoda, Mariusz Pasek (szef sekretariatu redakcji), Cezary Polak, Milena Rachid-Chehab, Joanna Rachoń (sekretarz redakcji), Krystyna Romanowska, Hubert Salik, Łukasz Adamski, Dorota Sajnóg, Dariusz Styczek, Krzysztof Wojciechowski.
  =====================

  Te nazwiska (katolików, reszta wiadomo) należy być może TAKŻE łączyć z masonerią-agenturą, lobbies żydowsko-sekciarskim, bądź stali się klasycznymi pożytecznymi IDIOTAMI. Mają zawsze alibi - nie wiedzielim kim jest Palikot itd Nie wiedzieli czym jest PO??? To było jasne nawet w 2005-6 roku.

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Tekieli

  Czy tacy ludzie są wiarygodni? Skąd powiązania z Gazetą Polską, Frondą, czy to PRZYPADEK?

  Doradzał
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Lindenberg
  Czy jego także katolicy nie dali rady prześwietlić, czy należało się brukać współpracą z takimi ludźmi niewątpliwie masonami?

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Szymon_Ho%C5%82ownia
  Kolejny gość któremu nie można ufać. Bez końca można ich z OZONu wymieniać, ale niektórym ufam publicystom. Może też się łudzę...

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_G%C3%B3rny

  Zaczynam się krzywić chyba na Frondę skoro ma takie "kadry".
 • @katerina404 12:05:59
  //otwiera oczy zbłąkanym owieczkom na Nowym Ekranie, którzy wojując z zapałem z Rosja//

  Ja ciebie podejrzewam ''katerina'', że ty jesteś ruskim agentem.
  Przyjrzałam ci się owieczko. Poznaję to po umyśle i jego osądach, zainteresowaniach, przekonaniach, stosunku do KK, rozumieniu wiary i innych drobiazgach.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930