Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
61 postów 89 komentarzy

Masoneria przeciwko Polsce

Stanisław Krajski - Masoneria rytu francuskiego zaktywizowała się w Polsce w ostatnich latach. Wszystko wskazuje na to, że wzorem włoskiej loży P2 sięga w naszym kraju po władzę. Będę śledził jej kroki.

Bronisław Komorowski i B`nai B`rith

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jest to fragment rozdziału X książki „Masoneria polska 2012”. Co to jest B`nai B`rith? Kontakty Bronisława Komorowskiego z przewodniczącym B`nai B`rith Polin. Bronisław Komorowski jako Prezydent odznaczył wielu członków władz B`nai B`rith.

 

 

1.  Co to jest B`nai B`rith?

 

W Wikipedii czytamy, że jest to „najstarsza nieprzerwanie działająca żydowska organizacja na świecie”, która „jest zaangażowana w szeroko pojmowaną działalność na rzecz wspierania społeczności żydowskich na świecie i w Izraelu”[1].

Z tego samego źródła dowiadujemy się, że: „Organizacja jest zorganizowana na wzór ruchu wolnomularskiego, gdyż składa się z lóż, chociaż nie uważa się za organizację masońską”.[2]

Nie jest to delikatnie rzecz mówiąc, informacja precyzyjna.

Taką samą informację podaje na Portalu Społeczności Żydowskiej Witold Zyss, Przedstawiciel B’nai B’rith przy UNESCO. Pisze on jednak również: „Działalność B’nai B’rith w Polsce przerwał dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. rozwiązujący organizacje masońskie w Polsce”[3].

Ścisłym związkom B’nai B’rith z masonerią poświeciłem oddzielny rozdział w swojej książce pt. „Masoneria polska 1999”[4].

Powtórzę tutaj niektóre prezentowane tam informacje i uzupełnię je o nowe dane.

Leon Chajn w książce pt. „Wolnomularstwo w II Rzeczypospolitej” poświęca tej organizacji oddzielny rozdział. Przytacza w nim następującą wypowiedź jednego z założycieli B'nai B'rith w Polsce w okresie międzywojennym: „Zakon nasz powstał w Ameryce jako pewna secesja zakonu wolnomularskiego”[5].

Chajn, komentując te słowa, stwierdza: „Wynikałoby z tego, że inicjatorzy powołania do życia zakonu chcieli przygotować żydostwo do zasad, którym służyło wolnomularstwo. Czy jednak nowy zakon miał stanowić jedynie preparandę do wolnomularstwa? Czy nie było świadomej tendencji do wyodrębnienia się z powszechnego wolnomularstwa w imię utrzymania narodowego czy nawet nacjonalistycznego oblicza, co tak wyraźnie uwidoczniło się w późniejszym okresie działalności zakonu?”[6].

Pisząc o powstaniu B`nai B`rith, Chajn stwierdza, że była to pierwotnie organizacja, której celem było zjednoczenie skłóconych Żydów amerykańskich wokół celów wyznaczanych przez masonerię, co w znacznej mierze się udało[7].

Jeden z przywódców polskiego dystryktu B'nai B'rith w Polsce w okresie międzywojennym pisał: „Związek B`nai B`rith jako organizację światową, której my jesteśmy sami jednostką (...) znamionują dwie cechy zasadnicze. Idea solidarności wszystkich Żydów na całym świecie i wszelkie praktyczne konsekwencje z tej idei płynące, idea uniwersalizmu ludzkości, braterstwa wszystkich ludzi i narodów w myśl naszej idei masońskiej. Te dwie idee, kamienie niby węgielne naszego związku, pielęgnować, rozwijać i w całej pełni w głębi ich treści sobie uświadamiać, to uważam za najwyższy cel naszego programu duchowego, intelektualnego”[8].

Nahum Sokołow napisał zaś w swojej słynnej pracy „Gdzie są masoni?”: „Bladł majestat XIX wieku. Proces zaczął się jeszcze w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, w Ameryce. Już wtedy Żydzi zaczęli czuć się nieswojo w lożach masońskich [zaczęły tam dominować nacjonalistyczne siły anglosaskie – przyp. S.K.]. Z tej właśnie przyczyny doszło do założenia loży B`nai B`rith, która jest żydowskim zakonem wolnomularskim”[9].

W 2011 roku pojawiła się na polskim rynku księgarskim obszerna praca autorstwa Emmanuela Ratiera pt. „Tajemnice Zakonu Synów Przymierza. Prawdziwa historia Bractwa B`nai B`rith”. A oto niektóre dane prezentowane w tej książce.

B`nai B`rith „uznane jest od dziesięcioleci za reprezentanta amerykańskich Żydów” i służy ochronie „żydowskich interesów za granicą”[10].

B`nai B`rith „wyłoniło się historycznie z masonerii (większość jego założycieli należała do masonerii, zbierali się w świątyniach wolnomularzy, rytuał bractwa skopiowano z rytuału masońskiego etc.)”[11].

W „Słowniku polityki” Henry`ego Costona czytamy: pod hasłem „B`nai B`rith”: „Organizacja masońska założona w 1843 roku, składająca się wyłącznie z Izraelitów”[12].

Czasopismo „The Globe” określa B`nai B`rith jako „żydowskie odgałęzienie masonerii”[13].

Najwyższa władza masonerii rytu szkockiego podpisała w swoim czasie porozumienie z B`nai B`rith. Ze strony masońskiej podpisał je znany satanista Albert Pike. Ze strony B`nai B`rith Armand Levy. Oto treść tego dokumentu: „My, Wielki Mistrz, Kustosz Saint Palladium, Najwyższy patriarcha wolnomularstwa całego świata przy aprobacie wielkiego i jaśnie Oświeconego Kolegium Doświadczonych Wolnomularzy, w wykonaniu aktu Porozumienia zawartego między Nami a trzema najwyższymi Konsystorzami federalnymi B`nai B`rith z Ameryki, Anglii i Niemiec, podpisanego przez Nas dzisiaj, przyjęliśmy tę rezolucję, z jednym zastrzeżeniem: Konfederacja Generalna Izraelickich Tajnych Lóż opiera się od dzisiaj na tych podstawach, które wyłożone są w Akcie Porozumienia[14].

E. Ratier tak podsumowuje dane, które przedstawia: „… nasuwa się jasny wniosek, biorąc pod uwagę cele realizowane przez te dwie tajne organizacje, wolnomularstwo i B`nai B`rith: obydwie dążą do tych samych celów…”[15].

Na koniec jeszcze parę słów o relacjach pomiędzy B`nai B`rith a masonerią rytu francuskiego. Można je ukazać na przykładzie Jean-Pierre Blocha, który był wielokrotnie przewodniczącym B`nai B`rith we Francji aż do roku 1981 (po nim przewodniczącym został, jak już o tym pisaliśmy, Stefan Zambrowski, kuzyn Romana Zambrowskiego)[16].

Jean-Pierre Bloch wstąpił do masonerii rytu francuskiego w 1929 r. Już w 1932 r. był mistrzem loży Wolność Ludzkiego Prawa. Jako mason napisał wtedy pracę pt. „Rozprawa o religijnym imperializmie: Kościół przeciw demokracji”[17].

Następnie wybrany został doradcą generalnym jednego z oddziałów Francuskiej Międzynarodówki Robotniczej, deputowanym, wreszcie sekretarzem masońskiej Braterskiej Grupy Parlamentarnej. Po wojnie pracował w „biurze tajnych służb wolnej Francji” oraz jako „dystrybutor budżetu państwa Izrael między francuskie dzienniki”[18].

 

1.  Bronisław Komorowski i B`nai B`rith – dostrajanie organizacyjne?

 

We wrześniu 2007 r. reaktywowano B`nai B`rith w Polsce. Jednym z jego „ojców” („inicjator reaktywacji loży”) został Witold Zyss z Paryża (znowu ten francuski wątek)[19].

O wydarzeniu tym obszernie poinformował oficjalny portal polskiej masonerii rytu francuskiego Wirtualny Wschód Wolnomularski używając w odniesieniu do Zyssa tytułu „brat”[20].

Od lutego 2009 r. prezydentem B'nai B'rith Polin (czyli B'nai B'rith Polska) jest znany dziennikarz Jarosław J. Szczepański. W 1989 r. zasiadał przy „okrągłym stole” jako sekretarz strony solidarnościowej. Potem związany był przez cale lata z Telewizją Polską. W latach 1997-2000 przebywał wraz ze swoją żoną Dorotą Warakomską w USA. Po powrocie do kraju zostałwiceszefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (a więc za rządów Jerzego Buzka). Był nim do 2002 r. W 2004 r. został rzecznikiem prasowym prezesa TVP Jerzego Dworaka[21].

„Niedługo potem – jak pisze Paweł Siergiejczyk – na początku 2007 r., jego nazwisko znalazło się w raporcie z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych – jako niejawnego współpracownika WSI. Podczas pracy w TAI miał on informować WSI o planach w zakresie zmian personalnych co do zagranicznych korespondentów TVP, a po opuszczeniu telewizji oferował WSI gotowość infiltracji »Rzeczpospolitej« lub »Wprost« bądź »innej związanej z jego profesją instytucji«. On sam stanowczo zaprzeczył tym informacjom, wytoczył proces sądowy Ministerstwu Obrony Narodowej. (…) Do dziś twierdzi, że jego współpraca z WSI polegała tylko na tym, że w 2002 r. na prośbę znajomego oficera z ataszatu wojskowego w Waszyngtonie przywiózł z Rosji zakupiony w księgarni komplet map jeziora Bajkał i okolic, gdzie przebywał na urlopie”[22].

W 2011 roku „wyrokiem sądu Macierewicz został zobligowany do publicznego przeproszenia Szczepańskiego”[23].

Kilka tygodni po ogłoszeniu Raportu Macierewicza Szczepańskiego zatrudnił jako doradcę medialnego Bronisław Komorowski pełniący wtedy funkcję wicemarszałka sejmu i zaczął go publicznie bronić. Komorowski, jak twierdzi Paweł Siergiejczyk, mówił wtedy: „z Jarosławem Szczepańskim znam się od stu lat”, „mamy do siebie zaufanie, poza tym ma świetną opinię”. Jarosław Szczepański stwierdzał zaś: „Znam marszałka Komorowskiego jeszcze ze studiów”[24].

Bezpośrednio po reaktywowaniu w Polsce B'nai B'rith Komorowski został marszałkiem sejmu i mianował Szczepańskiego na szefa Biura Prasowego Kancelarii Sejmu. Funkcję tę pełnił Szczepański pół roku. Zasłynął odebraniem stałych przepustek dla dziennikarzy takich mediów jak „Naszej Polski”, „Naszego Dziennika”, „Tygodnika Solidarność”, telewizji Trwam[25].

W 2011 r. na stronie internetowej prezydenta Komorowskiego pojawił się następujący wpis: „W dniu 21 marca 2011 r. podczas spotkania ze środowiskiem dziennikarskim Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski wręczył, za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, wolności słowa i wolnych mediów oraz za dokumentowanie najnowszej historii Polski i upowszechnianie wiedzy o ważnych wydarzeniach historycznych i społecznych, ordery i odznaczenia dziennikarzom i osobom zasłużonym dla wolności słowa i wolnych mediów”. Wśród odznaczonych był Jarosław J. Szczepański. Otrzymał Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski[26].

Prezydent Bronisław Komorowski uhonorował w ten sposób nie tylko aktualnego prezydenta B'nai B'rith Polin, ale również innych członków kierownictwa tej loży oraz szeregowych jej działaczy.

W dniu 26 września 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył ordery „współpracownikom Komitetu Obrony Robotników, wybitnym postaciom opozycji demokratycznej i orędownikom idei społeczeństwa obywatelskiego”. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Łukasz Biedka, członek założyciel B'nai B'rith Polin[27].

W dniu 1 października 2011 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wręczył ordery zasłużonym wykładowcom i pracownikom naukowym uczelni. „Za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został wiceprzewodniczący B'nai B'rith Polin Jan Woleński, występujący też pod nazwiskiem Hertrich-Woleński[28].

Warto zaznaczyć, że jest to jedno z najwyższych odznaczeń państwowych. Order Odrodzenia Polski jest drugi po Orderze Orła Białego. Krzyż Komandorski jest odznaczeniem wyższego stopnia w stosunku do Krzyża Oficerskiego[29].

Warto też przy okazji podkreślić takie zasługi Jana Woleńskiego jak: przynależność do PZPR w latach 1965-1981, przynależność w latach sześćdziesiątych do Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli (organizacja powstała w 1957 r. mająca na celu aktywne uczestnictwo w procesie laicyzacji społeczeństwa polskiego, „tworzeniu polskiej kultury laickiej i etyki świeckiej a także w propagowaniu racjonalistycznego i materialistycznego poglądu na świat” – po prostu walczyła z Kościołem), a od 2007 roku członek Komitetu Honorowego Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów (do jego celów należą, między innymi: „działanie na rzecz wyeliminowania wpływu irracjonalnych ideologii na ustawodawstwo państwowe, rozwój nauki, działalność artystyczną obyczajowość” oraz „działanie na rzecz rozdziału kościołów i związków wyznaniowych od Państwa oraz neutralności światopoglądowej Państwa”)[30].

W dniu 13 grudnia 2011 r. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe „działaczom opozycji demokratycznej z lat 80.”. W tym dniu odznaczeni zostali Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski następujący członkowie loży B'nai B'rith Polin: Anna Dodziuk, Zofia Jankiewicz (podpisująca się też jako Krajewska-Jankiewicz)[31].

 

A oto spis treści książki:[1] //pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith

[2] Tamże.

[3] //www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html

[4] S. Krajski, Masoneria polska 2009, Warszawa 2009, s. 102-105.

 

[5] L. Chajn, Wolnomularstwo w II Rzeczpospolitej, Warszawa 1975, s. 518.

[6] Tamże.

[7] Tamże, s. 519.

[8] Tamże.

[9] Za: tamże, s. 520.

[10] E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza. Prawdziwa historia Bractwa B`nai B`rith, przełożył M. Miszalski, Wrocław 2011, s. 32.

[11] Tamże, s. 48.

[12] Tamże, s. 50.

[13] Tamże.

[14] Tamże, s. 51.

[15] Tamże, s. 53.

[16] Tamże, s. 235.

[17] Tamże, s. 233.

[18] Tamże, s.233-235.

[19] Por. choćby: tamże, s. 336-337.

[20]//wolnomularstwo.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=32&limit=9&limitstart=45

[21] Tamże, s.338-339; //www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html; P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą, za: //www.bibula.com/?p=20601

[22] P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik Komorowskiego kieruje żydowską lożą, za: //www.bibula.com/?p=20601;

[23] Por. choćby: E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 339; //wyborcza.pl/1,76842,9498207,Szczepanski_wygrywa_z_weryfikatorami.html

[24] P. Siergiejczyk, Bliski współpracownik …; //wiadomosci.wp.pl/kat,1025913,title,Byly-doradca-zdradza-jaki-jest-Komorowski,wid,12405794,wiadomosc.html?ticaid=1e46b

[25] Tamże.

[26] //www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,918,prezydent-uhonorowal-zasluzonych-dziennikarzy.html

[27] //www.naszapolska.pl/index.php/component/content/article/42-gowne/2679-lista-komorowskiego; E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 338.

[28] //www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,998,ordery-dla-zasluzonych-wykladowcow-i-pracownikow-naukowych-uj.html; //www.jewish.org.pl/index.php/pl/sposecznopydowska-w-polsce-mainmenu-59/625-bnai-brith-w-polsce.html

[29] //pl.wikipedia.org/wiki/Order_Odrodzenia_Polski

[30] //pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Wole%C5%84ski; //pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Ateist%C3%B3w_i_Wolnomy%C5%9Blicieli; //psr.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=62:cele-polskiego-stowarzyszenia-racjonalistow-i-sposoby-ich-realizacji&lang=pl

[31] //www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,1051,odznaczenia-dla-dzialaczy-opozycji-z-lat-80-.html; E. Ratier, Tajemnice Zakonu Synów Przymierza…, s. 338; //pl.wikipedia.org/wiki/B%27nai_B%27rith_%28Polska%29

KOMENTARZE

 • Ktyo zna uzgodnienia pomiedzy B`nai B`rith a LECHEM KACZYNSKIM???
  BO TO ON WPROWADZIL DO POLSKI ta organizacje odlam ADL NAJBARDZIEJ ANTYPOLSKA !!!!!!!!! czytalam angielski tekst GDZIE JEST POLSKI TEKST????!!! Jest to dokument rzadowy - wiec obywatele powinny wiedziec---a co wiedza??? NIC!!!!!!!!!!!!!
 • Masoneria polska 2009
  Właśnie miałem napisać, o tym że mam nadzieję na zamieszczenie w Masonerii 2012 fragmentu autora z "Masonerii polskiej 2009", który wyglądał następująco (jak walić w pysk to po równo):
  "Na koniec jeszcze ciekawostka. Jak czytamy na stronie internetowej forum.prawica.net Ewa Junczyk-Ziomecka - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta przekazała w imieniu Prezydenta Kaczyńskiego wyrazy radości z odrodzenia się tej organizacji [aut. B'nai B'rith] po 70 latach w Polsce".
 • @Stanisław Krajski
  Dzięki. Nigdy dość przypomnień dla naiwnych i zapominalskich:

  //„Związek B`nai B`rith jako organizację światową, której my jesteśmy sami jednostką (...) znamionują dwie cechy zasadnicze. Idea solidarności wszystkich Żydów na całym świecie i wszelkie praktyczne konsekwencje z tej idei płynące, idea uniwersalizmu ludzkości, braterstwa wszystkich ludzi i narodów w myśl naszej idei masońskiej. Te dwie idee, kamienie niby węgielne naszego związku, pielęgnować, rozwijać i w całej pełni w głębi ich treści sobie uświadamiać, to uważam za najwyższy cel naszego programu duchowego, intelektualnego”//
 • rodzina
  przecież jego żona jest żydówką, jak sikorowskiego, coz więc można oczekiwać, że bedzie sprzyjal Polsce czy komuś innemu?
 • @all
  Slaby dźwięk ponieważ jest to zapis spotkania online.
  Teraz oni rządzą, a wy nic nie możecie zrobić!

  http://www.youtube.com/watch?v=tu-V6L0d9UU
 • @Kacper Gizbo 13:35:02
  Otóż właśnie, pana Hartmana brakowało mi w tym artykule.
 • na marginesie
  http://www.youtube.com/watch?v=PEMEKUKZqjc&feature=g-u-u
 • Witam i jestem pełen podziwu dla NE że ma
  "u siebie" taką osobistość jak prof. Krajski. Naprawdę, że udało się pozyskać pana texty dla NE to już jest "COŚ" ! NE może być dumny ! Pozdrawiam.
 • UDOWODNIJ ZE TO LECH KACZYNSKI "WPROWADZIL" DO POLSKI B'NAI B'RITH
  @potatos 11:15:34

  Czy twierdzisz, ze to Lech Kaczynski "wprowadzil" B'nai B'rith do Polski? Jesli tak, co konkretnie rozumiesz przez to "wprowadzil"? Czy rozumiesz przez to, ze Kaczynski wzial ich za reke tuz przy granicy z Polska i przywiodl do Polski przez granice? Podaj dowody, fakty, na prawdziwosc twego twierdzenia, ze Kaczynski "wprowadzil" B'nai B'rith do Polski.

  RE: czytalam angielski tekst

  --- Co to konkretnie za angielski tekst?

  RE: Jest to dokument rzadowy

  --- Czy masz na mysli, ze ten angielski tekst, ktory rzekomo czytalas, jest dokumentem rzadowym? Do rzadu ktorego panstwa on rzekomo nalezy?

  A co powiesz o tekscie pana Krajskiego, i o zwiazkach Komorowskiego z B'nai B'rith? Nic? Czy w zwiazku z tym tekstem potrafisz tylko powiedziec cos negatywnego o Lechu Kaczynskim? Starasz sie w ten sposob odwrocic uwage od postaci Komorowskiego, prawda? Tacy jak ty gania Kaczynskiego za urojone przewinienia, ale milcza na temat rzeczywistych przewinien Komorowskiego i spolki, prawda?
 • Gwoli uzupełnienia artykułu Szanownego Autora:
  http://www.opcjanaprawo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1116:bnai-brith-czyli-synowie-przymierza-w-polsce-&catid=158:nr-274-luty-2008&Itemid=322

  Pozdrawiam.
 • @Marky 16:24:57
  Pis to same fartuszki
  masz
  http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20070925&id=my33.txt

  Zatańczymy z pisem
  http://www.youtube.com/watch?v=Ik8Uy7UZNqU

  tu pisałem dużo linkowałem
  http://cirilla.nowyekran.pl/post/61632,wam-kury-prowadzac-szczac-a-nie-polityke-robic

  ale kochajmy i masonerię szalom Pis
  http://www.youtube.com/watch?v=THz0DPl2Iy8
 • @Stańczyk 18:39:50
  Co konkretnie rozumiesz przez: "Pis to same fartuszki"? Czy te linki i filmy, ktore powyzej podajesz, sa dowodem na cos? Konkretnie na co?

  RE: ale kochajmy i masonerię szalom Pis

  --- Czy postulujesz, zeby kochac masonerie? To znaczy, ze lubisz masonerie? Dlaczego piszesz: "szalom Pis" (sic)? A dlaczego nie piszesz "szalom PO"?

  Na koniec jeszcze jedno pytanie. Artykul pana Krajskiego dotyczy Komorowskiego, ktory jest z PO, nie z PiS-u. Wiec jedyne, co potrafisz odpowiedziec na ten artykul, to podac linki i filmy rzekomo dotyczace PiS-u, nie PO? Co by to swiadczylo o tobie?
  :)
 • @Marky 16:24:57
  Otwarcie umieszcza na wersji anglojęzycznej swojej strony internetowej dwa cele: uzyskanie REKOMPENSAT i RESTYTUCJI mienia.

  "The work of B'nai B'rith International is focused in its centers. The Center for Human Rights and Public Policy (CHRPP)[...] is a leader in the fight against antisemitism. And in Central and Eastern Europe, CHRPP is a strong advocate for Holocaust restitution."

  http://bnaibrith.org/about_us/index.cfm Czyzbys nie widzial zdjec LK? tu wklejam tobie ciekawe zdjecie akurat przedstawicieli KL!http://pimdepim.salon24.pl/52623,b-nai-b-rith-w-salonie24-list-otwarty-do-pana-igora-janke
 • @Marky 23:59:31
  SŁUCHAJ JA NIE BĘDĘ W KOŁO LINKOWAŁ PISAŁ DAŁEM LINKI CZYTAJ
  o Lipskim Olszewskim O powiązaniach pis z masonerią jest tak jak inne partie kontrolowana 1 odpowiedziałem Kaczyński tą sekto loże reaktywował B`nai B`rith
  tu poczytaj nie chcesz nie czytaj


  http://cirilla.nowyekran.pl/post/61632,wam-kury-prowadzac-szczac-a-nie-polityke-robic
 • @Stańczyk 06:50:05
  halo,halo -najpierw mi zarzuciles "milosc" do Komorowskiego jak kula w plot! Gdy napisalam ,ze reeaktywowal Kaczynski o malo szlag ciebie nie traFIL. wIEC sam SIEGNIJ DO ZRODEL BO JA NIE BEDE TWOIM NAUCZYCIELEM. Zastanow sie tylko nad jedna kwestia ------dlaczego PIS milczy jak zaklety , ja nie czuje sie winna wobec Zydow bo nic im nie zrobilam!!!!!!!!! Jesli tak wrazliwe organizacje dzialaja w POLSCE TO CHYBA OBOWIAZUJE WZAJEMNOSC ???? Wiec poprosze o jakakolwiek organizacje dzialajaca w Izraelu?? ! Tak na poczatek wysluchaj "oszoloma" , jest wlasnie miedzy innymi dyskusja na temat owej organizacji i analiza zachowania sie prominentnych politykow PIS http://www.youtube.com/watch?v=1cbURf8DOls
 • do Marky a nie stanczyka moj ostatni komentarz ..
  nie do ciebie ten powyzszy komentarz a do Marky!!
 • @potatos 07:51:54
  To ich nie przekona PIS JEST ŚWIĘTOŚCIĄ i basta
  Ja wiem jedno wiara zabrania mi palenia chanuki i głosowania na masonerie reszta niech robi jak chce.
  Tak bedą wyglądać święta Bożego narodzenia za parę lat.
  http://www.youtube.com/watch?v=fo2_4ukYow4&feature=relmfu
 • @
  Panowie z MARKY się nie dyskutuje bo to fatalny przypadek ślepoty i fanatyzmu pis.
  On na wszystko żąda dowodów a jak je dostanie to dowodów na te dowody po czym dowodów na dowody dowodów i tak dalej i tak dalej...

  Strata czasu.
  (on nawet nie wie co było złego z tym że Lesiu Kalkstein razem z Michnikiem, Bolkiem i Kiszczakiem dokonywali kolejnego rozbioru Polski w Magdalece :D :D :D :D :D)
 • @Marky 16:24:57
  To, że Komorowski jest w B'nai B'rith, nie wyklucza zaangażowania Kaczyńskiego w tą ogólnoświatową zbrodniczą organizację. Ja pisałam post na temat Kaczyńskiego i loży B'nai B'rith http://katerina.nowyekran.pl/post/62310,list-gratulacyjny-lecha-kaczynskiego-do-czlonkow-b-nai-b-rith-w-warszawie

  A na temat samej loży i Ligi Przeciw Zniesławieniu ADL tez pisałam i proszę Cie skoro nie wierzysz tej kobiecie, która usiłuje Ci wytłumaczyć i wyjawia Twoje braki wiedzy o jej uzupełnienie http://katerina.nowyekran.pl/post/57984,b-nai-b-rith-i-jej-terrorystyczne-zbrojne-ramienie-o-nazwie-anti-defamation-league-adl

  Bardzo duzo o zakamuflowanych Kaczynskich, bandzie czworga i całej kancistostołowej sitwie pisze Pan Józef Bizoń na swojej stronie. Warto poczytać, tam jest sporo dokumentów do przejrzenia w pdf.http://jozefbizon.wordpress.com/author/jozefbizon/

  A żeby zrozumieć w co nas banksterska sitwa z City London, Ameryki i Izraela, który jest własnością klanu Rotschildów, wmanewrowała i zrozumieć, ze cały świat bez wyjątku jest tak samo osaczany i ogłupiany, gdzie panuje pozorny wybór w kandydatach do rządu i gdzie istnieje lewica i prawica, warto też przexczytać mój ostatni post i wysłuchac z wnikliwą uwaga wyklad Alana Watta, celebrując każde słowo:

  http://katerina.nowyekran.pl/post/62774,neo-eugenika-i-wojna-przeciw-ludzkosci
 • @Stańczyk 09:36:21
  Bo oni myla pojęcia, myla zalezności, nie znaja ani polityki, ani histori. Kierują sie tylko emocjami i nijak nie dociera do nich, ze Kaczyński jest takim samym gniotem jak reszta tej załganej bandy. Oni nawet nie widza tego jak on jest pazerny na poklask i władzunię, jakie ma rozbiegane oczka, jak jest fałszywy i zakamuflowany. I wbrew faktom oczywistym niedługo go wyniosą na oltarze. On już ma u lemingów ołtarzyk, Zamiast zmusić się do refleksji, ze skoro tyle ludzi im tłumaczy, tyle poważnych niezaleznych badaczy światowego spisku, to cos w tym jest i nalezy pogłębić wiedzę, ale oni wyłapują jedynie podsunięte im przez agenturę wpływu zgrabnie podane emocjonalne teksty Kaczyńskiego wyrwane z kontekstu.

  Drugią oprócz wielkiego patriotyzmu Kaczńskiego, załganej sitwy agentury wplywu mantra jest wielkie niebezpieczeństwo ze strony Rosji, rozwiedka, Anodina i inne bzdety, aby odsunąć uwagę od prawdy i prawdziwych zagrożen, bo Zydzi Rosji nie cierpią i to widać słychać i czuć. HASBARA działa wszędzie na Nowym Ekranie tez i dwoi się i troi, zeby zrobić wodę z mozgu Polakom. Oczywiście oni sami nazywają siebie Polakami i tych, którzy liznęli nieco więcej wiedzy, jak Pan Krajski, czy ja zwyzywają od ruskich agentów, a sami wielcy patrioci bo gnebią Ruskich,a w tym samym czasie nasz prawdziwy wróg wpieprza nam od tyłu "nóż w plecy".

  Tak to wygląda niestety i to jest bardzo smutna prawda.
 • @katerina404 17:32:34
  Szanowna Pani tam w PIS jest wielu wspaniałych Polakow tylko nie wiedzą nic o KOR lipskim Instytucie Batorgo o Sorosie Loży Kopernik
  To wszystko niewiedza jak ten filmik
  http://www.youtube.com/watch?v=x9o9m08F5AE
  Ale wielu ludzi niewie ze są żydzi którzy odrzucają talmud trzymają się tory 10 przykazań dla nich jesteśmy ludźmi.Kierujmy się przykazaniami
  ,,Na pytanie, jakie jest pierwsze przykazanie, Jezus odpowiada: "Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych" (Mk 12, 29-31).
  Święty Paweł Apostoł przypomina o tym: "Kto... miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszystkie inne - streszczają się w tym nakazie: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego! Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa" (Rz 13, 8-10).

  Na końcu Pan zdepcze głowę węża(masonerii szatańskiej) PO i PIS jego wszystkim mackom jak pisali prorokowie Nic im nie da trzecia świątynia
  Chwała Panu kochajmy wszystkich ludzi tych w fartuszkach też
  Boże błogosław dobrym żydom chroń nas przed masonerią i przewrotnością odstępców.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930